© Copyright 2009       BellaItalia 

 

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do materiałów publikowanych na stronach internetowych Serwisu Bella Italia są własnością Serwisu lub też Serwis posiada prawo dysponowania nimi w okrelonym zakresie.

Kopiowanie, rozpowszechnianie (za pomocą różnych mediów), publiczne odtwarzanie oraz przetwarzanie materiałów ze stron Bella Italia w jakimkolwiek celu bez uprzedniego zezwolenia Serwisu Bella Italia jest zabronione.